Donationer

Alla donationer går oavkortat till vidareutveckling av MJ-fjärren genom anskaffning av nödvändig hård- och/eller mjukvara. Jag tackar ödmjukast för Ditt bidrag!

Gör en donation en gång

Ditt bidrag uppskattas.

Donera

Gör en donation en gång i månaden

Ditt bidrag uppskattas.

Donera en gång i månaden

Gör en donation en gång om året

Ditt bidrag uppskattas.

Donera en gång per år