Svenskt signalsystem

De svenska signalerna är anpassade för att ge korrekta svenska signalbilder i de situationer de placeras i, och med hänsyn till övriga komponenter i ställverket.

Försignalering av nästkommande signal förekommer endast i huvudljussignal med 4 eller 5 ljusöppningar och endast vid signalbesked: Kör 80. För huvuddvärgsignaler sker alltid försignalering vid någon körsignal.

Signalbeskedet: Kör 40, kort väg (3 gröna) är beroende av avståndet till nästkommande signal. Avståndet är individuellt inställbart för varje enskild driftplats.

Kör 80 kan även visas när växel har avvikande läge – förutsatt att växeln tillåter en hastighet av 80 km/h eller mer i det läget (inställbart). I andra fall visas Kör 40Kör 40, kort väg eller motsvarande besked via huvuddvärgsignal.

A-bortflyttning av sänkande hastighetsbesked för växel är en kommande funktion.

De svenska signalerna kan styras via:

  • SigStyr
  • MGP – Signaldekoder
  • LDT LS-DEC-SJ
  • egen anpassning