Detektering

Så kommer vi till hur detekteringen av fordon sker på spåren.

Och här skiljer det sig lite i 2R och 3R världarna. Det beror på att alla 3R-fordon har oisolerade hjulaxlar och därmed kan sluta en krets som består av de två rälerna, och detta helt utan att man behöver göra något annat än att separera de två rälerna, som hjulen rullar på, elektriskt från varandra. Den ena rälen ansluts sedan till “0”, och den andra till den typ av detekteringsenhet som man väljer att använda.

För 2R däremot, som använder isolerade hjulaxlar, används framför allt strömdetektering för att känna av om fordon finns på det aktuella avsnittet. Och då uppstår problemet att om fordonet inte förbrukar någon ström, så kan det heller inte detekteras!

Och då anar vi direkt problem med framför allt vagnar. Har de ingen belysning, eller något annat som drar ström, så detekteras de inte heller. Loken är det mindre problem med då dessa i allmänhet alltid drar ström.

Ytterligare problem kan det bli om man väljer att stänga av matningen till t.ex. ett uppställningsspår, då detekteras inte heller de eventuella fordon som står där (detta problem uppstår inte heller vid 3R-drift).

Hur gör man då?

Jo om ingen annan förbrukning finns, så överbryggar man isoleringen i hjulaxeln endera genom att löda ditt ett motstånd, eller måla över med motståndslack. Och det behöver göras på fordonets ytteraxlar i varje ände (kan även vara lämpligt att göra på varje axel).

Plasthjul, rekommenderas inte alls. Fordon med sådana kommer aldrig att detekteras någonstans.

Ett annat alternativ att använda för detektering (2R framför allt) är ljusbarriärer med IR-ljus. Och då behöver man ha 2 för varje sektion, en för in och en för ut. Men det är enklare med strömavkänning.

Sådan strömavkänning har dock ytterligare en fördel: Det kan detekteras vilket/vilka fordon som befinner sig på avsnittet1.

MJ-fjärren kräver fullständig övervakning (detektering/återkoppling) av den anläggning, eller de delar av en anläggning, som den kontrollerar. Såväl växlar som växelgator måste övervakas tillsammans med alla spår (block/signalsträckor m.m.).

Detta beror på att MJ-fjärren utnyttjar även dessa delar för diverse uppgifter. Det går inte att förvänta sig problemfri drift om inte fullständig övervakning av anläggningen finns. I sin tur innebär detta att samtliga fordon som trafikerar banan förväntas aktivera återkopplingen. Då detta ofta är fallet vid 2R-drift, kommer en lösning för detta, men den blir inte lika säker!

Mer information avseende återkoppling finns i avsnittet Återkoppling under Användarhandledning längre ned i vänstermenyn.

Nästa sida: Detekteringsenheter.


1 Det finns detekteringsenheter som kan detektera upp till 4 fordon på samma avsnitt.