Villkor

Just nu finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa licens då programmet inte är släppt för nedladdning, men Du är välkommen att anmäla Ditt intresse via kontaktsidan.

Användarvillkor

Villkoren gäller för privat användning. För användning av programvaran för offentlig visning gäller särskilda villkor, liksom för kommersiell användning.

Programvaran körs alltid i demoläge så länge ingen giltig och aktiverad licenssticka finns insatt i datorn.

Demoversionen tillåter följande:

 • Kontakt med anläggningarnas digitalsystem i c:a 15 minuter
 • Redigering under obegränsad tid
 • Simulation (när den funktionen finns tillgänglig) i c:a 60 minuter

Efter att begränsningstiderna löpt ut – kan dessa återstartas genom att programmet stängs ned och startas på nytt. Detta kan ske hur många gånger som helst och man är välkommen att använda detta förfaringssätt så länge man själv önskar.

Vill man upphäva demoversionen och därmed också det tidsbegränsade användandet så måste man köpa en användarlicens.

Licensvillkor

Efter betalning av licensavgiften skickas en USB-licenssticka som skall sitta i ett av datorns USB-uttag vid körning av programmet – utan denna kan programmet inte köras i annat än demo-läget!

Innan stickan har erhållits kan programmet inte användas i annat än demoversionen! Det kan dröja upp till två veckor innan licenssticka kan skickas ut.

Vid den första användningen av licensstickan ska också den per epost erhållna licenskoden anges. Efter att licensstickan har aktiverats behöver ingen licenskod anges för fortsatt användande, om inte någon tilläggsmodul (eller uppgradering) har köpts till och ska aktiveras.

Licensstickan gäller för den version av programvaran som var/är giltig vid köptillfället!

Den köpta licensen gäller för den programvaruversion som är giltig vid inköpstillfället! Alla licensinnehavare erbjuds dock följande:

 • Fri uppgradering inom samma huvudversion1

Har en användarlicens köpt, anses licensinnehavaren ha accepterat den köpta versionen som användbar och kan därmed inte ställa vidare krav på programvaran. Ångerrätten enligt nedan gäller dock.

Används möjligheten till fri uppgradering inom huvudversionen, och den uppgraderade versionen inte godtas av licensinnehavaren, skall denne återinstallera den version av programvaran som initialt köptes (eller den senaste som densamme godtog funktionaliteten i). Jag strävar naturligtvis efter att ha en fullt fungerande programvara – men fel och brister kan uppstå – och dessa åtgärdas så snart det är tekniskt möjligt! Kan man inte vänta på detta – är återgång till tidigare version det alternativ som erbjuds.

Det är också respektive licensinnehavares ansvar att behålla installationsprogrammet till den version som köpts! Jag kommer att hålla ett arkiv med äldre installationsfiler, men garanterar inte att samtliga versioner kommer att behållas tillgängliga ”för alltid”.

Ångerrätt

Om du ångrar ett licensköp (ny licens) kan du inom tre (3) veckor efter köpet häva ditt köp. Meddela då först mig och skicka sedan licensstickan tillbaka till oss. För återköp måste jag dock debitera en kostnad för min hantering á:

 • 300:- vid ej aktiverad sticka
 • 500:- vid aktiverad sticka

Visar en återsänd licenssticka crack-försök (registreras i stickan) – sker ingen återbetalning! Crack-försök upphäver ångerrätten.

Ångerrätt gäller inte vid köp av uppgradering till senare (aktuell) version!

Uppgradering av licens till högre version

Uppgradering av licensen till en nyare version görs genom köp av uppgradering från korrekt version (d.v.s. från den nuvarande giltiga versionen på licensstickan), till den för tillfället senaste versionen. Efter kontroll av att rätt uppgradering har köpts, skickas en ny licenskod ut via epost. Denna ska anges, med licensstickan instucken i en av datorns USB-portar, när den nya versionen körs. Då uppgraderas stickan till att gälla för den nya versionen.

I och med att en ny version av programvaran släpps, upphör all support, felsökning, m.m. av tidigare släppta versioner!

Dator med ansluten licenssticka kan alltid användas för nätverksdrift av MJ-fjärren (efter att denna funktion har släppts). Någon extra modul för nätverksdrift behövs inte.

Förlorad licenssticka

En förlorad licenssticka ersätts inte! 

Eftersom den representerar en full licens så kan jag inte ersätta stickan om den förloras och inte återfinnes – då den fortfarande kan användas som giltig licenssticka! En licenssticka är att betrakta som en värdehandling. Av denna anledning skickas licensstickor uteslutande som rekommenderade försändelser.

Oanvändbar licenssticka

 • ”Crack-försök” – för att försöka använda stickan till högre versionsnummer än den tillåter:
  • Lagras i stickan
  • Gör stickan oanvändbar som licens
  • Bytes inte mot ny sticka
  • Återköpes EJ – inte ens inom ångerrättsperioden!
  • Kommer att upptäckas vid retur av stickan
 • Felaktig sticka
  • Byts ut mot portokostnad (betalas före utskick av ny sticka) – förutsatt att den levererade stickan återsänts (och meddelande om återsändande av felaktig sticka har skickats)
  • Jag står för portokostnad till kund om stickan ej aktiverats under ångerrättsperioden

Vidareförsäljning

Licensstickan får säljas vidare, men ska då omregistreras av säljaren. Då anges den nye ägarens namn och en avgift för detta betalas av säljaren. Utan omregistrering är licensstickan inte giltig och den nye ägaren kan då t.ex. inte köpa en senare uppdatering!

Den som funderar på att köpa en licenssticka av någon annan än via min web-shop bör ha detta i åtanke, och säkerställa att säljaren verkligen fullföljer ägarbytet! Detta är inget som jag kan hjälpa till med på annat sätt än att genomföra ägarbytet när den registrerade ägaren begär detta!

Användarrättigheter

En köpt licens ger endast rätt att använda programmet enligt dessa licensvillkor, samt enligt sidan för systemkrav. Programvaran används helt på egen risk och inga krav kan ställas gentemot utvecklaren/tillverkaren p.g.a. användningen av denna. Support på något annat sätt än via supportforumet, ingår inte på något sätt i det erlagda priset för användarlicensen!

Ev. fel i programvaran korrigeras i kommande version(er) så snart det är tekniskt möjligt. Det går inte att svara på när en viss funktion kommer att bli tillgänglig/korrigerad.


1= Huvudversion – första siffran i versionsnumret anger programvarans huvudversion. I exemplet visas den här med fet skrift: 1.2.3.4. Huvudversionen är ett (1). Övriga siffror anger underversion (2) och utgåva (3), samt kompileringsnummer (4) – det senare saknar betydelse för licensinnehavaren, men ökar löpande. Utgåvenumret höjs vid mindre buggfixar, vid ny underversion sänks utgåvenumret till ett (1). Vid ny huvudversion sänks underversionen till noll (0).