Hjälp med Traincontroller

För den som önskar så hjälper jag till med att konfigurera/felsöka TrainController.

Jag jobbar företrädesvis med TrainController Gold1 av senaste version.

Felsökning

För att få hjälp med ev. problem du har med TrainController behöver jag följande:

 • Din aktuella ställverksfil
 • Beskrivning av vad som inte fungerar

Skicka ställverksfilen och felbeskrivningen till mailadressen längst ned på sidan.

Ställverksbild för min demobana i N-skala

Konfiguration

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt behöver jag följande från dig:

 • Din nuvarande ställverksfil (filnamn: *.yrrg)
 • Blocklängder för samtliga block (längd av varje enskild kontakt vid block med flera anslutningar), alt. spårplan i lämplig skala (företrädesvis WinTrack)
 • Information om vilka områden/spår/block som är dolda resp. synliga
 • Önskemål
 • Gärna foton på anläggningen

Jag försöker göra en bra översikt av din anläggning på ställverket, men då jag inte har tillgång till exakt just din dator så kanske formatet på ställverket inte passar direkt. Jag jobbar utifrån de datorer jag har tillgängliga så en viss anpassning kan krävas senare.

Allt arbete med Traincontroller tar tid – det är omöjligt att säga hur mycket tid det går åt i förväg. Minsta debitering är en timmes arbetstid, därutöver debiteras faktisk arbetstid. Du får ange ett tak för hur mycket det får kosta, men då kan jag inte lova att jag hinner bli klar. Återkommer i så fall med ett prisförslag på resterande arbete.

Ställverksbild till min demobana i H0

Utan besök på plats

Detta kan jag bl.a. göra utan besök hos dig – förutsatt att jag får korrekt information:

 • Telefonsupport
 • Redigering av ställverkslayout
 • Inmatning av blockdata (längd på kontakter, bromsramper m.m.)
 • Inställning av tillåtna hastigheter
 • Inställning av signaler (fysiska)
 • Konfiguration av olika automatiska funktioner
 • Felsökning – i de fall det räcker att använda simulationen. Ibland måste man felsöka live vid anläggningen.

Jag förutsätter också att du alltid kör med kalibrerade lok på din bana. Medan jag jobbar med din anläggning ska du däremot inte kalibrera några lok då dessa data sparas i den datafil du använder och inte i den jag har.

Hör gärna av dig med en beskrivning av vad du vill ha utfört, så återkommer jag med vilka möjligheter som finns.

I  allmänhet får du din åtgärdade ställverksfil (filnamn.yrrg) i retur, med en förklaring av vad som har ändrats så du själv kan lösa liknande problem framgent. I undantagsfall får du en beskrivning av vad du behöver göra för att lösa problemet.

OBS! Jag justerar ofta ställverksbilder en aning för att få bättre överblick på min egen dator – och detta medföljer när du får filen tillbaka.

Har du gett mig ett uppdrag och skickat mig ställverksfilen, gör då inga ändringar i inställningarna förrän jag har skickat tillbaka filen där mitt uppdrag är genomfört (då förloras ev. ändringar).

Med besök på plats

Med besök på plats vid din bana kan jag förstås göra nästan vad som helst.

Det går däremot inte att säga hur lång tid olika saker tar. Av den anledningen kan vi inte lova att jag hinner göra färdigt det du önskar under den tid jag har på plats. Tiden kostar, och det är du som bestämmer hur länge du vill ha mig där.

Jag kan kalibrera in lok åt dig – men det är en tidsödande uppgift då jag inte kan göra något annat under tiden så det blir ganska dyrt. Jag föreslår därför att du gör detta själv. Men naturligtvis hjälper jag dig med det om du vill. Alt. så gör jag ett lok så du får se hur det ska göras.

Kursdag

Det finns även en kursdag man kan besöka för grundkunskap om TrainController.


1 erfarenhetsmässigt krävs en bättre version än Brons för att göra det kunder brukar önska. Min rekommendation är då Guld-versionen redan från början – det underlättar nämligen och ger de möjligheter som brukar eftersträvas.