3-spårig driftplats

Längs dubbelspår

Här har vi en driftplats med tre spår med ett dubbelspår som kommer från vänster. Spår 3 har också ett litet stickspår åt vänster.

3-spårig driftplats

Här ser man hur behovet av detekteringsdelar snabbt ökar när man har fler spår. Inte heller denna gång har beaktats att varje spår i sig kan vara uppdelat i flera detekteringsdelar. Det finns heller inte möjlighet till växling med dvärgsignaler på de två nedre spåren.

Men då det finns två inkommande (eller utgående) spår kan vi i vissa fall tillåta flera samtidiga rörelser. T.ex. kan tågväg läggas från spår 2 åt det övre spåret (ljusblått) till vänster (i körriktningen), och samtidigt en infart från det nedre spåret till spår 1.

Växlarna är också skyddsväxlar i olika fall av möjliga tågvägar.

Nästa sida: Hinderfrihet.