Varför MJ-fjärren?

Varför utveckla ett nytt program när det redan finns flera väl fungerande program på marknaden?

Svaret är egentligen ganska enkelt – inget av dem som finns har gett mig den funktionalitet som jag vill ha! Därmed inte sagt att något av dem är dåliga – det bara saknas vissa saker som jag tycker är grundläggande (då jag själv jobbar inom tågvärlden i skala 1:1).

Hanteringen

För det första vill jag gärna att betjäningen av ställverken ska ske på ett liknande sätt som i verkligheten, och att det rent ”tekniskt” fungerar likartat. Detta har åstadkommits genom de ställverksfönster för ställverk 85/95 (vidare benämnda som stlv 95) som jag nu utvecklat – men som också är under konstant fortsatt utveckling.

Det finns olika ställverksfönster och de är för olika typer av signalsystem! Stlv 95 är för moderna svenska ljussignaler av den typ som står längs järnvägarna idag. För att Mj-fjärren ska fungera som tänkt (och i verkligheten) måste rätt typ av signal konfigureras på rätt ställe. Vidare bör anläggningen delas upp i flera trafikplatser, inte minst för att tidtabellssystemet och dess styrning ska fungera.

Körplanerna

Tidtabellssystemet är taget direkt från verkligheten och man anger avgångstider från de trafikplatser som tåget ska passera. Till skillnad från verkligheten så är de dock inte minut, utan sekundbaserade. Det innebär att man anger både timme, minut och sekund för ankomst- resp. avgångstider. De är dessutom relativa till tågets avgångstid som anges separat. Ankomsttid anges i de fall ett tåg ska ha uppehåll på trafikplatsen (oavsett orsak) och på den sista trafikplatsen i tidtabellen.

För varje tidtabell kan sedan ett fritt antal avgångstider bestämmas, med tillhörande tågnummer. De kan också startas ”närsomhelst” – och får då den aktuella tidpunkten som starttid för tidtabellen. När angiven starttid är inne, kör tåget iväg förutsatt att tågväg har ställts för tåget. Ställs tågväg i förväg inväntas avgångstiden. Tågväg ställs automatiskt för tåget om automatisk drift av resp. trafikplats har valts. Varje tidtabell kan också ”återanvändas” för hur många tåg som helst, och de kan kopplas ihop till en längre kedja.

Hastighetskalibreringen

Hastighetskalibrering av lok – görs med automatik under drift! Ingen separat inkörning utan ställ loket på banan, ange hur du vill att det ska bete sig (d.v.s. högsta tillåtna hastighet, längd o.s.v.) så justerar MJ-fjärren in inställningarna automatisk. Detta medför att loket kanske inte beter sig korrekt till en början men systemet tar hänsyn till detta.

Fler funktioner

 • Svenskt användarinterface och en kommande svensk handbok (den tar dock tid att skriva, tyvärr…)
 • Svenskt ställverk med korrekta signalbilder – anpassad till SigStyr, MGP:s och LDT:s signaldekodrar
 • Svenska manöverkommandon för ställverket
 • Skyddssträckor för frontskydd av tågväg, samt flankskydd som visas visuellt i ställverket
 • Upplåsningstider av lagd tåg- eller växlingsväg, samt frigivningstider efter ankommande tåg
 • Signalbaserat
 • Tidtabellssystem
 • Drag’n’drop av tåg (utöver de normala ställverkskommandon som finns) för att flytta dessa
 • Hastighetskalibrering under drift
 • Lär-funktion för digitaladresser (magnetartiklar och återkoppling)
 • Konfigurering av stoppmarkörer är frivilligt (behövs inte för stopp vid signalens position)
 • Valbar manuell, extern, halv- eller helautomatisk drift av trafikplats(er)
 • Valfritt antal anläggningar kan konfigureras och styras (även samtidigt, och framgent även från flera datorer)
 • Felrapporteringssystem som kan ställas in att automatiskt skicka felrapporter till mig (rekommenderas)
 • Datalagringssystem som medger lagring även på internet – vilket ger mig möjlighet att testköra din anläggning hemma hos mig för ev. felsökning
 • Fler ställverkstyper under utveckling (bl.a. EStW, samt SpDrS för tysk signalering)
 • Koppling av olika ställverkstyper möjlig genom länkning av ställverksfönster (kommande)
 • ATC – ATC-systemet fungerar som i verkligheten och är även i funktion för manuellt styrda tåg!
 • Identifiering av okända tåg, om möjligt
 • Förbud för vissa tåg/lok/vagnar att passera angivna signaler
 • Stoppassage möjlig via ställverkskommandon
 • Visuell magasinering av tåg- & växlingsvägar
 • Samtliga ställverksfönster kan öppnas på flera datorer för betjäning samtidigt. Tåg och tåg-/växlingsvägar visas (naturligtvis) i samtliga ställverk
 • m.m.