Återkoppling

Jag har förstått att det här med återkoppling är ett svårt ämne: Hur kopplar man? Hur delar man in blocken? Varför…?

Låt mig försöka räta ut frågetecknen – finns det fler frågor så skicka dem gärna till mig via kontaktsidan så ska jag försöka utveckla/förtydliga på dessa sidor.

Först kommer jag att gå igenom hur man ska dela in banan – där finns inget om hur det görs rent tekniskt i spår och ledningsdragning – utan bara om hur och varför man ska ha olika sektioner av återkopplingen så diskuteras det tekniska sedan, där uppdelat på 3-räls resp. 2-räls. Slutligen genomgång av ett antal olika komponenter och vilka av dessa som kan användas tillsammans.

Vad gäller tanken bakom blockindelning så är det ingen skillnad om man kör 2R eller 3R – det är tekniken som används för att realisera det som skiljer. Indelningen i olika sektioner är densamma!

För den som vill fördjupa sig i detta med block och återkoppling, samt teknik för detta så finns ett endagskurs i ämnet, läs mer här.

Allra först kommer dock en inledning om återkopplingen som sådan.

Återkoppling – grund

  1. Sektions-/blockindelning
  2. Teknik
    1. 3-räls återkoppling
    2. 2-räls återkoppling
    3. Komponenter