Så fungerar det…

Hur fungerar det här med tågvägar? Egentligen är det ganska enkelt, endera klickar man på en signal som man vill ha tågväg ifrån, och sedan på den man vill lägga tågvägen till. Eller så använder man tangentbordskommandon.

Genom att klicka på den första signalen öppnas ett fönster med möjliga val att göra för denna signal. Eftersom det är den första, finns ingen möjlighet att välja något annat än “Stopp” för denna signal. Signalsymbolen har på bilden försvunnit, men egentligen så blinkar den som indikation på att den är utvald.

För att fortsätta struntar vi i det första fönstret, och klickar istället på signal nummer två. I exemplet blir det signalen som pekar åt höger näst längst ut till höger.

Detta medför att även denna signal börjar blinka, samt att ett nytt fönster dyker upp. I detta fönster finns möjlighet att välja såväl Tågväg som Växlingsväg. Vi klickar här på knappen Tågväg och sedan på Ok (som inte blir valbar förrän Tåg- eller växlingsväg har valts). Den uppmärksamme ser att signalens beteckning finns i fönstrets titellist (L2), samma som finns i informationsbubblan (Signal M L2). M är förkortningen för den driftplats/station som signalen tillhör.

Vid klick på Ok försvinner fönstret och ställverket försöker ställa tågväg mellan de utvalda signalerna. Om tågväg är möjlig, så visas denna nu grafiskt genom att spåret mellan de två signalerna färgas mörkgrönt.

Man ser nu också att symbolen för utfartsblocksignal L2 har bytt färg till ljusgrön. Detta innebär att signalen nu är ställd till kör. Samtidigt kan ses en liten ljusgrön cirkel aningen bortanför signalen bredvid en grå pil som pekar åt höger. Den gröna cirkeln visar att blockriktningen nu är låst i den riktning pilen pekar. Det går nu alltså inte att lägga tågväg i motsatt riktning från nästa driftplats/station längs spåret. Infartssignalen till denna kan ses nere till vänster i bild och den är nu röd. Såväl röd som grå färg på signalsymbolerna betyder att de visar stopp, men röd skiljer sig så tillvida att den nu är en aktiv stoppsignal som tåg kan färdas emot.

En tågväg slutar alltid vid en röd-färgad signal, även om hela vägen fram till den inte visas i tågvägsfärg.

När tågvägen har lagts färdigt, växlar m.m. ställts i rätt lägen så kommer startsignalen (M 34) också att visas i ljusgrönt liksom hela tågvägen fram till utfartsblocksignalen.

Tågvägen är färdigställd och tåget kan nu köra fram till nästa driftplats/station.

Tangentbordskommando för att ställa samma tågväg är: TRH M 34 L2

Detta skriver man in i rutan för kommando som finns längst ned i ställverksfönstret. I det här läget blinkar f.n. inte de utvalda signalerna, men så fort man avslutar med <ENTER> så får det samma effekt som Ok i exemplet där man klickar i fönstret.

Här ovan ser man kommandot skrivet i kommando-fältet. Det är också fullt möjligt att inkludera fler signalbeteckningar än två för att ev. specifiera en särskild väg genom driftplatsen. Här vore det t.ex. möjligt att ange: TRH M 102 64 L2 för att välja väg via spår 2, från infartssignalen uppe till vänster.

Om man ändrar sig och vill återta tågvägen för att ev. lägga en annan väg, så finns tangentbordskommandot: UTL.

Det i kombination med förkortningen för driftplatsen/stationen samt från vilken signal(-beteckning) tågvägen ska återtas ifrån får följande effekt:

Startsignalen (34) ställs till stopp, liksom även (i det här fallet) utfartsblocksignalen (L2). Vägen mellan de båda visas nu med lila färg. Detta visar att tågvägen är under upplåsning och deaktivering. Av säkerhetsskäl kan inte växlar m.m. (ingående objekt) som tillhör tågvägen ändras förrän vägen helt har tagits tillbaka, och det i sin turhar en viss tid som måste gå innan de ingående objekten åter blir fria för manöver.

I verkligheten är denna tid oftast 90 sekunder, men det finns ställen där det är ända upp till 360 sekunder. Hos MJ-fjärren kan man ställa in önskad tid för varje enskild driftplats/station. Som standard anges den till 30 sekunder.

Varför finns denna tid? Jo, det är helt enkelt så att det kan vara ett tåg på väg mot signalen som tidigare visade kör och inte hinner stanna före signalen. Därför kan inte objekten bakom ändras förrän tåget med säkerhet har stannat. Hinner det inte stanna före signalen, kommer spårledningen efter signalen att aktiveras vilket i sin tur hindrar förändring av objekten. Detta ska hindra tåg som inte hinner stanna från att spåra ur, eller kollidera med andra rörelser som kanske kunde ha fått kör-signal då den tidigare vägen togs bort.

Självklart går det också att ta bort tågvägen genom att klicka på startsignalen (eller valfri ljusgrön signal) i tågvägen. Tågvägen återtas fram till nästa signal i tågvägen.

Klicka på signalen och välj Lås upp väg i fönstret som dyker upp, klicka sedan på Ok. Sen sker upplåsning/borttagning av tågvägen på samma sätt som med tangentbordskommando.

När man jobbar med pekdon (mus eller touchscreen) så har man bara en viss tid på sig att genomföra kommandot innan man måste börja om. Den tiden är samma tid som det tar att låsa upp tågvägen, d.v.s. som standard 30 sekunder.

Har man inte gjort färdigt kommandot innan dess, försvinner fönstret och de valda signalerna slutar blinka.