Återkoppling på Din anläggning

Om så önskas så hjälper jag dig gärna med att ta fram ett förslag till hur du ska dela in Din egen bana i olika återkopplingssektioner. Det som behövs som underlag, är en korrekt spårplan. Helst en WinTrack-fil, men en skiss med angivna spårlängder fungerar också.

Jag tar betalt för arbetet genom timdebitering. Minsta debitering är för en (1) timmes arbete, och jag debiterar för faktisk tid. Den inkluderar också ev. nödvändiga samtal. Du får förslaget/förslagen endera som WinTrack-fil, eller i form av pdf-fil som bilaga med ePost.

Spårplan

Vill du så ritar jag även upp ett förslag till, eller din befintliga, bana. Det är dock något som tar väldigt mycket tid i anspråk, så det brukar kunder oftast inte vilja… Men det erbjuds i alla fall! Tyvärr är ju tid inte gratis. Jag gör allt från enklare spårplaner med enbart spår och nivåer, till kompletta ritningar med möjlighet till 3D-utskrift och 3D-vy (via WinTrack). Utskrifter kan också ordnas, till en extra kostnad. Jag använder dock i huvudsak digital presentation för att hålla igen pappersförbrukningen.

Du kan också ge mig ett “tak” för vad det får kosta, så kan jag avgöra om det är möjligt att utföra uppdraget till nämnd kostnad.