På gång…

Till nästa version (2.x) kommer:

  • Tyska ställverk: EStW & SpDrS60
  • Signalstyrning av tyska signaler: Hp-typ & Ks-typ
  • Fler möjligheter till svensk signalering (LDT-dekoder)

Därefter:

  • Styrning från flera datorer i nätverk
  • Amerikansk signalstyrning m.fl.