Märklin – Central Station 2/3

OBS! Det officiella stödet för Märklin CS2 är t.v. återkallat och gäller inte längre.

Funktionaliteten finns däremot sedan tidigare, varför CS2 fortfarande kan fungera ihop med MJ-fjärren, det kan dock inte garanteras! Om det fungerar, så fungerar det på samma sätt som beskrivs för CS3

Om jag åter kommer i besittning av en CS2 och har kunnat verifiera funktionerna återupptas denna i listan. Nedan listas vad som tidigare var möjligt, och är det som i sinom tid återkommer:

Följande funktioner är tillgängliga för Märklin Central Station 2

  • Automatisk lok-(tåg-)styrning
  • Magnetartikelmanövrering
  • Återkoppling (ej det nya L88-systemet)
  • Tåg- & växlingsvägar
  • Hämtning av lok- & magnetartikeldata från Central Station 2 till MJ-fjärren

I princip alla funktioner kan utnyttjas, med undantag för växellåsningen (se: ECoS) och RailCom vilket inte stöds av Central Station 3.

Vilka konsekvenser får det att växellåsningen inte fungerar? Det medför att man som användare, av misstag, kan råka ändra en växel (eller för den delen signal) som har begärts i ett visst läge p.g.a. en önskad tågväg från datorn. Nu kommer MJ-fjärren att reagera på att denna växel läggs om och försöka åtgärda felet – men det kan vara försent! Tåget kan redan vara på väg att passera växeln ifråga med urspårning som sannolik följd (såvida det inte är en medväxel), alternativt kortslutning (2R). Felaktigt växelläge p.g.a. manuellt omställd växel (via handspak) kan inte i nuläget inte detekteras. Det är möjligt att lägga till sådan kontroll via övervakning av växelläget via S88-kontakter (motsvarande) – men detta är f.n. inte inbyggt i MJ-fjärren.

Själv saknar jag också möjligheten att styra vissa lok med 27 hastighetssteg istället för 14, för de lok som inte fått uppgraderad dekoder till nyare modell. Samtidigt kan jag tycka att 126 steg kan vara för mycket… 27/28 räcker oftast ganska bra tycker jag. Behöver man finare reglering vid rangering kopplar man istället in rangerläget på dekodern (vilket man knappast behöver med 126 steg).

En fördel med CS3 och dess CAN-buss är att man enkelt kan koppla in återkopplingsmoduler och växeldekodrar via denna buss istället för via S88-bussen resp. körströmmen. Återkopplingsmodulen SpårReporter deLuxe ansluts till CAN-bussen m.h.a. vanlig nätverkskabel (patchkabel) och behöver inte installeras i en lång kedja utan man kan koppla kors och tvärs. Varje sådan modul innehåller 8 ingångar och kostar c:a 56 €. Med dagens växelkurs innebär det att priset för två stycken (med totalt 16 ingångar) blir ungefär detsamma som priset för en S88-modul. Då får man fördelen med ett bättre bussystem och programmerbara ingångar (vilket dock kräver ytterligare en modul för programmering).

Magnetartiklar (växlar) kopplas till VäxelChef, en dekoder för 4 växlar som på samma sätt som SpårReportern kopplas till CAN-bussen. Matning till växelmotorer erhålls via extern inkopplingsbar spänningskälla. Samtliga 4 utgångar kan ges valfri adress (MM/DCC) och samtliga 4 kan lägesövervakas (för växlar) och ger då samma indikeringar som erhålls via RailCom-övervakning med ECoS. Man kan även låta varje enskild utgång aktiveras av en återkopplingsadress.

Viktigt:

För att CS3 ska fungera med datorstyrning måste man ställa in broadcast under inställningarna för CAN (normalt inställd på ”auto”). Även broadcastadressen ska ställas in, som är den IP-adress som slutar på 255 i det IP-område som din router använder. Är routerns IP-område t.ex.: 192.168.1.2-192.168.1.x, så ska 192.168.1.255 ställas in. Har du ingen router och kör via kabel direkt till datorn, ska datorns IP-adress anges.