Systemkrav

Följande systemkrav ställs på datorn för att man ska kunna köra MJ-fjärren:

  • Windows 10 64-bit
  • Core i5 processor eller högre
  • 4 GB RAM-minne
  • Internetuppkoppling (vid uppstart av programmet, samt om ingen databas finns installerad lokalt) – för användning av den utökade demo-perioden
  • Vid körning från flera datorer en installerad databasserver på någon av datorerna i nätverket – eller koppling till databas på internet
  • USB-ingång för licenssticka – för att kunna bli licensierad användare

Det kan fungera på en dator med lägre krav, det ges dock inga garantier för detta. Utveckling och test sker under Windows 10 med ovan angivna egenskaper – därför kan funktionen med en lägre konfiguration inte säkerställas.

All användning sker på användarens egen risk!

Datorn skall inte användas till annan uppgift än MJ-fjärren när styrning sker.

Systemkrav på den/de anläggning/ar som ska styras:

  • Fullständig återkoppling/övervakning av samtliga spår där trafik ska ske
  • Digitalt kontrollerade växlar
  • Digitalt kontrollerade lok
  • Centralenhet för det digitala systemet som stöds enligt denna lista