Datorstyrning

Ska du använda dig av en dator för att styra trafiken på din (kommande) bana? Eller är du helt ny inom MJ och ska börja bygga din första anläggning?

Framför du som är ny inom hobbyn kanske inte alls tänker så långt än, så du ser vart din bana tar vägen om några år, och då kanske du i värsta fall blir tvungen att riva och bygga om för att du inte visste vad du behöver anpassa redan vid byggstarten, du om någon behöver läsa igenom denna sida!

Att tänka på

Först och främst, bortseende från vilket digitalsystem du väljer, måste du vara medveten om att för att datorstyrningen behöver information från modellbanan!

Och du måste redan vid start av bygget förbereda för detta även om du inte tänker styra med dator från början. Detta för att det är mer besvärligt att göra det i efterhand, och i vissa fall så gott som omöjligt, och då återstår bara rivning och ombyggnation!

Återkopplingssystemet (det system som levererar information från banan) är av yttersta vikt och måste fungera felfritt på alla spår där datorstyrning ska kunna ske.

De enheter som levererar denna information till datorn kallas återkopplingsmoduler, repeteringsenheter, feedbackmodul eller S88 (som är en vanlig typ i Märklinsystemet). Varje enskild del av banan som ska kunna innehålla ett tåg behöver kopplas till minst en ingång på en sådan enhet.

Vad du kopplar till denna enhet beror på vilken typ av bana och vilken typ av återkopplingsmodul du väljer.

Du kan behöva fler ingångar för en viss sträcka: Det är t.ex. vanligt att ett spår delas in i tre delar med två kortare delar i varje ände och en längre i mitten. Varje sådan del kopplas då till varsin ingång. Dessa ingångar kan i vissa fall befinna sig på olika typer av återkopplingsmoduler (beroende på vilken funktionalitet man vill använda som t.ex. adressinläsning).

Och tre sådana delar är ingen absolut gräns. Man kan använda fler beroende på spårets längd och/eller ev. funktioner som ska aktiveras.

2R-användare har något lättare för att bygga in sådan här övervakning efter att banan redan är byggd, men det kan bli besvärligt i t.ex. tunnlar där man kan ha begränsad åtkomst.

3R-användare, framför allt med C-räls, bör absolut förbereda redan från början, då dessa skenor måste förberedas före inbyggnad! Man måste kapa två förbindelser på undersidan, samt förbereda med kablage för senare inkoppling till någon återkopplingsenhet.

Ska man dessutom inkludera växlar och växelgator i återkopplingen (vilket jag rekommenderar) blir detta än viktigare (återigen mer för 3R än 2R).

Läs gärna sidorna om återkoppling som finns här och här. Är du fortfarande osäker på hur/vad du behöver, tveka inte att ta kontakt så ska jag förklara1. Kontaktuppgifter finner du nedan, eller skriv från kontaktsidan.


Konvertera en analog bana

Att konvertera en analog bana till en digital kräver sitt jobb! Det är mer eller mindre enkelt beroende på vilken räls man har använt tidigare. Här är det generellt sett lättare för en 2R analog bana då det enda man behöver se till är att det inte finns några avstörningskondensatorer i/för strömmatningen. Då jag själv inte är 2R-rallare så vet jag inte hur vanligt det är (om alls) för deras spår. Men, för Märklin finns det i några av deras anslutningsskenor! Framför allt till M- & K-räls. Till C-räls har jag för mig det finns en separat komponent att sätta in och har man inte själv monterat in en sådan är det bara att koppla in det digitala.

Har du en bana med M-räls och vill konvertera till datorstyrning, så har du ett ganska rejält arbete framför dig! Handlar det “bara” om att köra digitalt är det lite enklare. I det senare fallet behöver du [i]bara[/i] se till att ta bort alla avstörningskondensatorer ifrån de anslutningsskenor som har sådana.

En bana med C-räls medför också “lite” arbete: Här behöver det på varje skena (gäller ej Trix C-räls), kapas två anslutningar mellan de båda rälerna! Sedan ska den ena rälen användas som spårledning genom att den isoleras från nästkommande block (eller växel), i resp. ände.

För övriga rälstyper kan man helt enkelt kapa rälen, på den sida som används för detektering, mellan blocken.

Varje sådan spårledningsdel ska sedan anslutas till en återkopplingsenhet av något slag. Vilken beror på vad man använder för system.

För datorstyrning behöver du dessutom isolera matningen mellan de olika [i]block[/i] som behövs, och ansluta dessa till en [i]återkopplingsenhet[/i] för [i]strömmatning[/i]. Samma typ som 2R-rallare använder. Nackdelen är att den inte kan detektera vagnar på spåret som saknar någon form av strömförbrukning (oftast vagnsbelysning).

Vill du använda det bättre alternativet med [i]spårledning[/i] är nybygge faktiskt att överväga. Men utbyte till C-räls kan också fungera, det är snarlika radier på växlar med undantaget att motsvarigheten till 5137 (rak växel med R1 kurva) inte finns för C-räls. Vill du ha hjälp att beräkna möjligheten så står jag gärna till tjänst1.

Men jag förstår om du vill ha kvar den gamla banan i modern form. Och ja – det går ju att lösa med även med M-rälsen, men i mitt tycke blir det inte optimalt. Du [i]kan[/i] försöka byta till C-räls, men helt lätt blir det inte.

1 OBS! Jag tar betalt för den tid som jag använder för information.