Skapa ställverket

För att skapa ditt eget ställverk gör du först ett nytt ställverksfönster av den typ du vill ha (t.v. bara svenskt Stlv95). Öppna det nya fönstret (eller ett som du redan har gjort), samt öppna fönstret med Spårkomponenter. På bilden nedan är det “inklistrat” till vänster.

Välj önskad komponent att placera ut (här är den större display-komponenten vald), visas med röd ytterkant. Klicka sedan på den position där du vill placera den. Den kan sedan lätt dras till en annan (tom) plats. Innan du är van att konstruera/ändra om, kan det vara enklare att inte ange några andra egenskaper (i egenskapsfönstret klistrat till höger i bilden ovan), förrän du är nöjd med layouten.

Du kan alltid flytta och ändra om i ställverket för att det ska passa, men vet du att du ska utöka funktionalitet senare, så gör plats för tillhörande komponent redan från början genom att lägga till en (eller flera) rakspårskomponenter där det senare ska placeras något annat, kanske en avkopplingsskena.

Spårkomponenter – Stlv95