Återkoppling – Grund

Återkopplingssystemet är en av de viktigaste komponenterna i en datorstyrd modelljärnväg!

Utan ett väl fungerande återkopplingssystem blir datorn ”blind” och det blir enormt svårt att uppnå önskad funktionalitet. Planera därför noga hur du ska sektionera spåren på din bana. Dels för att få en bra övervakning, men också för att kunna få ett bra ”flyt” i trafiken så att inte onödigt mycket spår (framför allt växlar och växelgator) blockeras i onödan.

I ”min” värld är det också viktigt att hela tåget detekteras – inte bara en del därav.

Fler block ger fler möjligheter!

Vad är då ett block?

Ett block är den del av ett spår där det normalt sett endast får befinna sig ett tågsätt för att inga olyckor ska inträffa. Inom järnvägen så pratar vi oftast om just block när vi avser sträckan utanför en station (eller driftplats som det nu heter i Sverige). På/inom en driftplats använder åtminstone jag oftare ordet ”signalsträcka” – vilket många gånger sammanfaller med ett ”block”. Likaväl kan man säga signalsträcka om just ett block. Vilket säkert inte gjorde det hela lättare…

Dessutom blandas ofta ordet ”spårledning” in – vilket ytterligare komplicerar det hela!

Av den anledningen några definitioner:

  • Block – en övervakad sträcka på linjen mellan två stationer (driftplatser). Ett block kan bestå av en eller flera spårledningar. Sträckan mellan två stationer kan innehålla flera block.
  • Spårledning – den minsta beståndsdelen i övervakningen, en detektering som visar om det finns fordon på den övervakade delen av spåret. I MJ-världen är detta att jämföra med en ingång i en återkopplingsenhet.
  • Signalsträcka – den sträcka för vilken en signal gäller då den visar annat besked än STOPP. Kan bestå av flera spårledningar och gäller alltid fram till en annan signal (eller möjligen till en dvärgsignalsluttavla). Undantag för signalbeskedet ”snett höger” i en dvärgsignal då en ev. signalsträcka efter signalen inte gäller – teknisk övervakning saknas!

Anmärkning: Det finns driftplatser och linjer som är helt utan spårledningar, men signalsträckor och block kan finnas ändå. Någon teknisk övervakning finns dock inte i dessa fall utan all övervakning sker manuellt av personal. Det här blir inte aktuellt för MJ och datorstyrning – då faller liksom konceptet åtminstone i mina ögon – varför jag lämnar dessa fall utan övriga kommentarer.

Här tittar vi på: