Användarlicenser

För att kunna använda MJ-fjärren utan begränsningar behöver du köpa en användarlicens. Denna ger dig rätt att använda MJ-fjärren utan de begränsningar som finns inbyggda i demoversionen.

Det finns flera alternativ att skaffa licens på:

  • Licens för aktuell huvudversion
  • Prenumeration – årsvis
  • Prenumeration – halvårsvis
  • Prenumeration – månadsvis

I samtliga fall tillkommer en engångsavgift för nyregistrering av licens. Denna registrering ger dig också tillgång till den internetdatabas som finns tillgänglig att spara sina data på. Den är i huvudsak till för att du ska kunna ladda upp dina anläggningsdata så att någon annan ska kunna ta del av dem och hjälpa till vid ev. felsökning på distans. Det går att använda den även vid normal användning av MJ-fjärren men svarstiderna kan ställa till problem när nya data måste hämtas.

All användning av MJ-fjärren sker på egen risk!

Jag som utvecklare tar inget ansvar för vad som händer på din anläggning med din hårdvara (dator, central, lok, vagnar, etc.) vid användningen av MJ-fjärren.

Vad menas med huvudversion?

Den aktuella programversionen innehåller alltid tre (3) siffror, t.ex.: 1.2.3. Ettan (1) betecknar här huvudversionen. Och så länge den siffran har samma värde som din licens så kan du uppdatera när nya underversioner (d.v.s. en version där någon av de andra siffrorna ändrats) släpps. Använder du en prenumerationslicens kan du alltid uppdatera till senaste version.

Har du köpt licens till en viss huvudversion erbjuds uppgradering till nyare sådan till rabatterat pris, beroende på vilken version du har. Du kan använda den licensierade versionen hur länge som helst utan att uppdatera till nyare huvudversioner.

Licenssticka – vad är den bra för?

För att kunna använda användarlicensen måste din dator endera vara ansluten till internet, eller så måste du skaffa en licenssticka. Om du har en licenssticka måste den användas och du kan inte använda licensen via internet.

Fördelen är att du alltså kan använda en dator som inte är ansluten till internet, nackdelen är att du måste erhålla en ny licenskod och mata in den till stickan, innan du kan köra nyare versioner. En sådan kod erhålls när du köper en uppgradering. Prenumerationslicenser slipper detta och kan alltid uppgraderas till senaste version. Dessa går dock f.n. inte att få med licenssticka.

Har du köpt till licenssticka så kan du fortsatt använda licens via internet tills licensstickan erhållits och aktiverats. Aktivering av stickan görs bara en (1) gång, och det är första gången du ska använda den. Även för denna första gång gäller att datorn som du aktiverar stickan ifrån måste vara ansluten till internet. Därefter går det bra att installera uppdateringar utan internetuppkoppling.

Har du köpt till en licenssticka och blir av med den, så kan jag inte tyvärr inte ersätta den. Den representerar en fullversion av MJ-fjärren och det är ditt ansvar att hålla reda på den. Förkommen sticka kan användas av någon annan som fullvärdig licens och därför kan jag inte ersätta den vid förlust. För att kunna fortsätta MJ-fjärren måste du tyvärr då köpa en helt ny licens.

Om stickan däremot inte fungerar eller har gått sönder, hamnar saken i ett annat läge. Då tar du först kontakt och meddelar att den är trasig, så tar jag bort låsningen mot internetlicensiering och du skickar den till mig för kontroll. Vid konstaterad felaktighet ersätts den med en ny sticka. Vill du inte ha en ny sticka, utan fortsätta med internetlicensiering får du inte tillbaka kostnaden som du har betalat för stickan (undantag: om den aldrig fungerat, och därmed inte kunnat aktiveras).

OBS! Ev. försök till att mata in en ny licenskod för att göra stickan användbar till en annan nyare huvudversion än vad stickan köpts för (eller uppdaterats till), s.k. crack-försök, kommer att upptäckas och då ersätts du inte för stickan. Det ses som brott mot licensvillkoren och du förbjuds att använda den licens du hade (den kommer att spärras), och du kommer behöva köpa en helt ny licens för att åter kunna använda MJ-fjärren.