Roco/Fleischmann – Z21/z21

(gäller även uppgraderad z21Start)

Vid styrning via Roco Z21 kan nu de flesta funktioner i MJ-fjärren användas fullt ut och dessa innefattar:

  • Automatisk lok- (tåg-) styrning
  • Magnetartikelmanövrering
  • Återkoppling via de moduler som kan anslutas till Z21:s återkopplingsbussar, även Railcom
  • Tåg- och växlingsvägslåsning (magnetartiklar kan dock inte ”låsas” på samma sätt som via t.ex. ECoS.

Följande är inte implementerat i nuvarande version:

  • Stöd för Motorola-dekodrar (MM I/II protokoll) – vare sig för lok eller magnetartiklar
  • Programmering/läsning av dekodrar (CV)

Vidare information följer inom kort.