Signalsystem

MJ-fjärren kan hantera flera olika signalsystem, men då hanteringen av dessa är olika krävs att olika signalsystem används på olika ställverkstyper.

Det går att länka ställverken till varandra och således utnyttja olika signalsystem på olika delar av banan om man t.ex. vill ha en svensk och en tysk del. Man kan också blanda olika svenska, resp. olika tyska system inom resp. ställverkstyp – med ett fåtal undantag: SpDrS kan inte köras ihop med EStW då ställverkskomponenterna är helt okompatibla (via två ställverk är det dock möjligt via länkning).

Signalsystem som stöds:

Kommande signalsystem:

  • EStW – Elektronische Stellwerk. Tyskt ställverk med Hp- resp. Ks-signaler
  • SpDrS – Tyskt ställverk med Hp-signaler.

I princip är de två tyska ställverkssystemen endast avsedda för ljussignaler, men formsignaler (semaforer o.d.) kan förstås ändå användas (ej lämpligt för Ks). Normalt sett var dessa dlck styrda med helt manuella ställverk och linstyrning – vilket är svårt att efterlikna via datorn…

Oavsett vilket signalsystem som används, är det mycket viktigt att varje enskild signal tilldelas rätt signalkategori, och en signalposition (se resp. signalsystem för information om vilken kategori som ska finnas var). Dessa två uppgifter, tillsammans med återkopplingssystemet, är vad som krävs för att få en fungerande signal i MJ-fjärren. OBS! Signalen i MJ-fjärren fungerar även om det inte finns någon fysisk signal placerad på anläggningen! Finns en fysisk signal utplacerad måste även digitaladressen(-erna) för dessa anges.