Sektions- & blockindelning

Det är helt omöjligt att ge en heltäckande bild av alla möjliga situationer och hur återkopplingen ska sektioneras. Detta är därför att se som en vägledning för hur man ska tänka. Det finns nästan alltid mer eller mindre avancerade alternativ.

Växlar och växelgator

I de flesta styrprogram behöver inte växlar och växelgator övervakas – då är det fritt att ta bort dessa från nedanstående exempel. För MJ-fjärren gäller dock att även dessa ska övervakas. Detta för att just växlar är bland de farligaste ställen som finns på järnvägen och därför ska de självklart övervakas!

Markeringar

Varje sektion av återkopplingen visas med en egen färg. När samma färg förkommer på flera ställen utan sammanbindning, innebär det att det är två olika sektioner. Varje sektion kan vara av typen block, men kan också vara en enkel spårledning (vilket är normalfallet då den övervakar en/flera växel/-lar).

Röd färg används endast för att, i förekommande fall, markera en upptagen sektion. Om det finns en signal längs en längre röd markering, innebär det att flera sektioner på rad är upptagna.

En enkel rundbana med mötesspår

Här har jag valt att låta ovalen utanför mötesstationen bestå av tre block. Man klarar sig med ett – men då mister man möjligheten att köra två tåg samtidigt (åt samma håll). Varje stationsspår representeras av ett ”block”, medan växelövervakningen sker genom en spårledning. För övervakning av hela rundbanan klarar man sig då med ett minimum av 7 st. återkopplingsingångar och maximalt 17! (se block – med stoppkontakter i båda riktningarna 3 st. ingångar/block => 5 * 3 + 2 = 17).

Fortsättningsvis tas inte sträckan mellan stationer med i diskussionerna om sektionering/blockindelning, och inte heller ”den andra änden” av en station. Vi tittar på situationen i en ände för att få fram hur man ska tänka.

En dubbelspårig infart

Här gäller det att kunna hålla så många rörelser igång samtidigt (teoretiskt) – och därför sektionerar vi på följande sätt:

Vi ”komplicerar” det hela genom att lägga till ett stickspår i änden av spår 3:

Enkelspårig infart till 4 spår – med 2 stickspår

Här finns även möjlighet för växlingsrörelser till samtliga spår – därför ligger det ett kort block mellan infartssignalen och första växeln med en efterföljande växlingsdvärgsignal. Detta är nästan den situation jag hade på min tidigare modulstation (då kompletterat med ytterligare ett stickspår längst ned).

Vill du ha hjälp med en specifik situation?

Jag kan hjälpa till att dela sektionera återkoppling enligt din plan mot en viss ersättning. Läs mer här om hur det går till.

Vad kostar egentligen ett block?

Den frågan får jag ofta, och svaret är: -Det beror på!

Det beror på hur man väljer att göra. Vill man göra ”konventionella block”, eller enbart för datorstyrning (med tillhörande möjlighet till manuell styrning)?

För att bringa lite klarhet i prisskillnaden har jag gjort en enkel Excel-fil där du kan beräkna kostnaden för ”datoriserade” gentemot ”konventionella” block.

Åter till återkoppling – grund.