Drag’n’drop

Tåget kör dit du drar det!

Med drag-‘n’-drop får du enkelt tåget att köra till ett nytt ställe.

I filmklippet verkar muspekaren vara på fel ställe – men det är något i skärminspelningsverktyget som får den att sparas på fel plats. Vid “draget” av tåget är den vid tåget som dras och släpar inte efter.

Drag-‘n-drop fungerar inte på tåg som redan kör efter en körplan, eller har ett annat uppdrag (t.ex. kör redan på en tidigare drag-‘n-drop). Då måste den rörelsen först stoppas för att påbörja en ny.

MJ-fjärren tolkar, med ett undantag, alltid en drag-‘n-drop som att tåget ska köras från den plats där det befinner sig, till den plats man släpper det. Om det är så att tåget av någon anledning visas på fel plats och man vill justera detta – så trycker man CTRL+R före draget påbörjas. Då flyttas bara markeringen till den nya platsen.

Undantaget är om man drar ett tåg från lok-/tåglistan (visas nederst i fönstret ovan), då placeras det på den nya platsen även om det redan visas på annan plats i ställverket.

Tåg kan släppas på signaler och displaykomponenter.