Block & signalsträckor

Vad är block och signalsträckor?

Det är på sätt och vis samma sak, det relaterar till en viss sträcka på järnvägen där det i normalfallet bara får befinna sig ett fordonssätt (“tåg”).

Alla verkliga järnvägssträckor/-spår är uppdelade i olika delar som skiljs åt genom olika tekniker för att övervaka den aktuella delen. Det vanligaste sättet att övervaka en sådan sträcka på är med hjälp av spårledning.

En spårledning är en isolerad krets längs ett spår där det kan detekteras om ett fordon befinner sig (eller ej). Det skapas genom att ena rälen skiljs elektriskt vid brytpunkterna till föregående och nästa spårledning. På så sätt är hela, eller i alla fall stora, delar av järnvägsnätet uppdelat.

Det finns sträckor som helt saknar spårledning, och det finns också områden som saknar det (det handlar då ofta om sidospår på bangårdar e.d.).

När tågen ska kunna styras från en central plats måste en sådan övervakning finnas, då ingen personal finns på plats som kan se vilka spår/delar som är upptagna av olika fordon och/eller tåg.

Då MJ-fjärren hanterar en sådan central plats så måste anläggningen som styrs vara övervakad på något sätt. Det enklaste är med hjälp av just spårledningar.

Uppdelningen av spåren i olika sektioner sker på samma sätt oavsett om man kör med 3-räls (3R -Märklinsystemet med mittledare) eller 2-räls (2R). MEn tekniken som används för detektering skiljer sig, och här har 3R-rallaren en stor fördel:

Det är enklare och oftast billigare att konstruera detekteringen för 3R.

På följande sidor visas hur man ska tänka när man delar in sin anläggning i olika sådana här sektioner/spårledningar eller avsnitt. Återkoppling är också ett väl använt begrepp för sådan här övervakning.

Nästa sida: Ett spår.