Konfiguration

MJ-fjärren kan använda flera olika typer av ställverk samtidigt, i samma eller olika, anläggning(ar).

Denna bild visar två olika ställverkstyper i samma bild – tillsammans med ett antal andra fönster. Man kan själv konfigurera vilka fönster man vill ha vart.

För att bygga din bana i ställverket visar du komponentpaletten som innehåller de komponenter som kan placeras ut i resp. ställverkstyp. Där markerar du den typ av komponent (t.ex. en signal) som du vill placera och klickar sedan där du vill ha den.

Komponenten kan senare alltid flyttas till en annan position om så önskas. Så bygger man bit för bit sitt ställverk tills det motsvarar den egna anläggningen.

Man kan dela upp anläggningen i flera ställverk, eller göra ett stort.