2-spårig driftplats

Med växlingsmöjlighet

För att visa fler möjligheter så låter vi nu driftplatsen även få möjlighet till viss växling och då behövs fler detekteringsdelar.

Vi tittar på översikten:

Driftplats med växlingsmöjlighet

Här har alla nödvändiga detekteringsdelar angivits med olika färger, och vi tar återigen ingen hänsyn till om spåren i sig använder en, två, eller tre detekteringsdelar.

Vi har heller inte med växlarna i den högra änden av driftplatsen, men vi kan anta att den ser likadan ut.

Här kan man t.ex. köra ett lok från spår 1 (rött) via lila och gult (där man byter riktning och får ny signal i den lilla dvärgsignalen), för att köra åter via lila och grönt till spår 2 (vitt). Och då har vi använt en rörelseform som heter växling.

Om inte den gula delen hade funnits, måste man köra ut på blocksträckan mot nästa driftplats, vilket är en mer komplicerad operation, då denna sträcka då måste vara tom, och spärrad (eller så ställer man tågväg i den riktningen). Finns det växlingssignaler (dvärgsignaler) så blir det enklare.

Den här driftplatsen har också ytterligare en fördel: Då det finns en växel även på spår två, så används denna som skyddsväxel1 vid infart2 till spår 1. Båda växlarna måste då inta rakläge för att tågväg från infartssignalen till spår 1 ska kunna ställas.

Vid infart till spår 2 finns i det här fallet ingen skyddsväxel från spår 1.

Nästa: 3-spårig driftplats


1 Skyddsväxel, skyddar en rörelse från en möjlig annan rörelse från ett annat spår

2 Infart, infart med tågväg från infartssignalen.