Detekteringsenheter

Vad finns det för detekteringsenheter och vad kan de, och till vilket system?

ModellSystemIngångarBussystemTillverkare
S883R16S88Märklin
S88DC2R16S88Märklin
ECosDetector2R/3R16ECoSLinkESU
ECoSDetector – standard3R16ECoSLinkESU
GleisReporter de Luxe3R8M-CANCAN-Digital-Bahn
DR4088GND3R16S88NDigikeijs
DR4088CS2R16S88NDigikeijs
DR4088LN-GND3R16LoconetDigikeijs
DR4088LN-CS2R16LoconetDigikeijs
DR5088RC2R/3R16LoconetDigikeijs
Lista med olika detekteringsenheter, utökas löpande