Lär-funktionen

MJ-fjärren är försedd med en ”lär”-funktion för att förenkla inställningen av digital- och återkopplingsadresser!

Genom att markera den komponent som ska erhålla resp. adress och via högerklick och popup-menyn välja ”Lär:” och den egenskap som ska läras in:

  • Digitaladress
  • Stoppkontakt
  • Spårledning
  • Initialkontakt

så lär sig komponenten att nästa kommando från centralen av den önskade typen tillhör den markerade komponenten. Efter att ha valt t.ex. digtaladress så ändrar man läge på den växel, eller signal från centralenheten och komponenten i ställverket sparar adressen. För växlar/signaler med multipla adresser är det viktigt att använda dess första adress!

Efter inlärning kan komponenten direkt användas för att styra det kopplade objektet.

För återkoppling (spårledningar) – gör man lämpligen så att man tar ett lok och ställer på en startposition. Sedan aktiveras Lär: Spårledning för nästkommande signal (OBS! Loket får inte stå på den spårledningen som ska detekteras) och kör sedan fram loket så att denna återkopplingskontakt aktiveras. Spårdelen av signalkomponenten blir då röd vilket visar att spårledningen har lästs in och sparats!

OBS! För signaler som har stoppkontakt måste man säkerställa att rätt kontakt aktiveras! (annars får man göra om) Om det t.ex. är ett stationsspår med en signal i vardera änden och båda har stoppkontakter finns tre kontakter på den mellanliggande sträckan.

För växlar kan endast spårledning läsas in som återkoppling, för signaler initialkontakt, spårledning och stoppkontakt. Den första och den sista är varandras ”motpoler”: Stoppkontakten för den ena signalen är den andra signalens initialkontakt och vice versa. Man kan också ha fall där bara ena signalen har en stoppkontakt och den andra får då initialkontakt och spårledning.

Man kan förstås enkelt korrigera en felaktig inläsning genom att backa tillbaka loket. Sedan är det bara att fortsätta köra tills alla spårledningar är inlästa.

Komponenten måste vara markerad för redigering för att inläsning ska kunna ske. Man kan bara läsa in spårledningsadresser hos signaler och växlar, övriga komponenter får sina adresser genom att de dras och släpps över komponenten intill – med början från den komponent som ligger närmast den signal/växel som har spårledningsadressen. Flyttar man en sådan komponent, tappar den kopplingen till den komponent som har återkopplingsadressen – och även efterföljande mister kontakten då kedjan brutits. Genom att sätta in en (eller tillbaka den som tagits bort) ny komponent, och åter koppla denna – fungerar spårledningsvisningen igen (signalerna i sig fungerar ändå – det är bara visningen av information på spåret som inte blir korrekt).