Komponenter/objekt – Stlv95

Spårsektion, rak (visas rak i ställverket, behöver inte vara rak i verkligheten).


Spårsektion, kurva (visas som kurva i ställverket, behöver inte vara kurva i verkligheten).


Spårsektion, dubbel kurva.


Signal, kan se annorlunda ut efter konfiguration, men ser ut så här i urvalfönstret.


Växlar i två olika utföranden: Vänster, höger och trevägsväxel. Med “raka” sidospår, alt. “runda”. Det är ingen teknisk skillnad på de två varianterna, endast olika utseende.


Korsning, planskild och i samma plan.


Display, kan visa tågnummer eller (den vänstra, längre) bild på tåg som är kopplat till komponenten.


Stoppbock, kan användas som slutpunkt för tågväg. Slutpunkt för växlingsväg.


Avkopplare.


Tunnel, stänger av vissa funktioner vid infart, och sätter på vissa vid utfart.


Auto-övertagande, tar över tåg i automatisk drift om det inte redan körs per automatik.


Spårspärr.


Ändpunkt för tåg- och/eller cäxlingsvägar.


Statisk text.


Vändskiva.


Anslutning till annat ställverk, eller annan plats i det aktuella ställverket.


Urvalsfönster med ställverkskomponenter. Kan fästas på valfri plats i huvudfönstret och innehåller ställverkskomponenter för flera olika ställverkstyper. Man kan bara använda den typ av ställverkskomponenter som ställverksfönstret är avsett för.

Man kan alltså inte använda tyska komponenter för t.ex. SpDrS till ett svenskt Stlv95. Varje ställverksfönster accepterar bara rätt typ av komponenter. Däremot kan man ha flera olika typer av ställverksfönster till samma anläggning och därmed ha t.ex. en tysk (SpDrS alt. EStW) och en svensk del (Stlv95).