Digitalsystem

För att undvika problem med drivrutiner o.d. har jag tillsvidare tagit beslutet att endast stödja digitalcentraler/återkopplingssystem som ansluts via ethernet (nätverk), än så länge med undantag för Märklin Digital (6020/6021).

För att använda MJ-fjärren kan f.n. följande digitala styrsystem användas:

De detekteringssystem som kan användas med resp. centralenhet kan naturligtvis också användas, med en liten brasklapp för Z21/z21 där inte dess egna R-bus är testad.

Mer information om vilka möjligheter respektive central erbjuder hittar du på deras sidor via länkarna ovan.

Planen är att så snart det är möjligt stödja även följande system:

 • Digikeijs DR5000 (bör fungera redan som Z21, men ej testat)
 • Zimo MX10
 • Lenz Digital + – LZV 200 via USB & Ethernet interfacet (23151)
 • LS Digital – uCon-S88-Master

Dessa system kan fungera ihop med MJ-fjärren – men det finns ingen garanti för det:

 • Märklin – Central Station 2

Fler system kan tillkomma efterhand – ingen tidpunkt kan lämnas för ett specifikt nytt system!

Vad behövs för att köra via dator?

Detta är en fråga som jag ofta får och här är mitt svar:

Du behöver ett digitalsystem med datorinterface. D.v.s. med en anslutningsmöjlighet för dator. Detta datorinterface kan vara integrerat i digitalcentralen eller vara en fristående enhet.

Som exempel kan tas Märklins första digitala system med centralerna 6020 eller 6021. Till dessa finns en enhet som heter interface och har artikelnummer 6050 eller 6051 (det finns alltså två varianter). Dessa ansluts till höger om centralenheten via dess anslutningar.

De moderna CS3(+) och CS2 däremot har ett integrerat interface och har direkt anslutningsmöjlighet till dator via nätverksuttaget. Där kan datorn kopplas in direkt, eller via router/switch.

Ytterligare en vanlig fråga är: Måste jag ha en CS för att kunna styra via dator?

Och svaret är: -Nej, det måste du inte.Men, alternativen innebär ofta att du får göra avkall på något av det som CS erbjuder! Och det innebär oftast något, eller flera, av dessa alternativ:

 1. Måste ansluta via USB
 2. Mister möjligheten att ”enkelt” ändra värden i dekodrar
 3. Får köra loken med mindre antal hastighetssteg (inte sällan 14)
 4. Kommer inte åt alla funktioner, alt. måste använda flera adresser för att kunna använda dem
 5. Måste använda annat återkopplingssystem än S88
 6. Kanske inte kan använda en befintlig MS2 till styrning
 7. Hur eventuella mfx-tillbehör som signaler fungerar vet jag inte, då jag inte har testat.

Nu är alla dessa punkter inte nödvändigtvis negativa, men ska beaktas.

Vad kan man då använda istället?

 1. Can-Digital-Bahn: CC-Schnitte med tillbehör. Startset finns för c:a € 289,00-. Åtminstone punkterna 1, 2, 5 (från ovan) blir aktuella.
 2. Z21/z21/DR5000/Intellibox – kör loken under MM-protokoll, eller DCC för de lok som kan det. Här kan punkterna 3, 4 förekomma, samt punkt 5-7.
 3. ECoS – Här blir endast punkterna 6 & 7 aktuella, så ett bra alternativ.

Att köra med Can-Digital-Bahn (CdB) är det alternativ man har om man fortsatt vill kunna använda en Mobile Station 2 som man redan har. Som återkopplingssystem används GleisReporter som är en väldigt bra enhet, men den kostar. Vill man senare uppgradera till en CS2  eller CS3(+) så fungerar det fortfarande att använda återkopplingssystemet, men den tillhörande CC-Schnitte blir då överflödig.

Värt att tänka på i det fallet: Köp ett startset! Det innehåller det som behövs för start och blir billigare än att köpa lösa delar. Se det också som en billigare startmöjlighet där du sannolikt ändå senare kommer vilja uppgradera till en CS!

Kan jag hjälpa till med anskaffning av CdB-startset? Ja, det kan jag, men det blir dyrare än de här ovan angivna € 289,00-.

Den som vill ha mer råd och/eller möjligheter får gärna återkomma via kontaktsidan.