Inlägg

  • Nej…

    här kom det ingen skatteåterbäring… Givetvis dök inte skatteåterbäringen upp som väntat och det beror säkerligen på nedläggningen av företaget


  • Uppdateringar

    Under en tid har hemsidan, och uppdateringar av denna, varit lite eftersatt. Detta efter att jag lagt ned företaget (SaFre