MJ-fjärren

MJ-fjärren är ett styrprogram som jag utvecklar för digitalt styrda modelljärnvägar. Syftet är att användaren ska använda och uppleva så snarlik hantering som görs vid den riktiga järnvägen som möjligt.

Programmet innehåller flera olika typer av ställverk, både svenska och utländska (framför allt tyska). Hantering av dessa sker med samma kommandon som används i verkligheten, eller så agerar de per automatik efter inställda parametrar.

Svensk ställverksbild i mörkt utförande, med egenskapsfönster till höger.

Ett ytterligare syfte är att förenkla för användaren, med ett minimum av uppgifter att mata in – åtminstone i första läget som ny användare.

MJ-fjärren kan användas på en enskild dator, eller i nätverk med flera datorer och/eller surfplattor/mobiler*.

I sitt enklaste läge (för nybörjare men även för mer avancerade användare) används en lokal databas på den aktuella datorn för att spara anläggningsdata. Ska MJ-fjärren användas med flera datorer/plattor/mobiler, måste en databasserver användas. Läs mer om detta under databas.


* Kommande möjligheter