Grundläggande information

För nybörjaren har jag försökt att minimera de inställningar som behöver göras, men vissa saker kommer man inte ifrån att de helt enkelt måste kunna ställas in och lätt förstås även av en helt ny användare. Bl.a. så måste användaren själv kunna göra en (schematisk) avbild av sin anläggning i ett ställverksfönster. Samt kunna ange det digitalsystem som används.

Anläggning

I MJ-fjärren kan man konstruera och använda flera anläggningar, även samtidigt. I korta drag motsvaras en anläggning av en modelljärnväg från vilken alla tågen styrs från samma digitalcentral, sedan kan det finnas flera centraler för styrning av magnetartiklar och återkoppling. Antalet digitalcentraler som kan kopplas till varje anläggning är i princip obegränsat.

En anläggning delas med fördel upp i ett flertal stationer med mellanliggande linje(r). Vid konstruktion av ställverken är dock utgångspunkten att det bara finns en station och den omfattar hela anläggningen. Vill man ha en annan konfiguration får man ändra det (senare), det är också ett ”måste” att göra det för att använda mer avancerade funktioner!

Orsaken till denna grundkonfiguration är att det är lättare för nya användare att komma igång. Tanken är att det man behöver göra är: Skapa ett första ställverksfönster med signaler och växlar, ange kopplingen till dessa samt återkopplingssystemet (som i samtliga fall kan göras genom ”learning-by-doing”, d.v.s. man markerar t.ex. en växel och låter den ”känna av” nästa magnetartikel kommando)., som man själv ger via digitalcentralen). På samma sätt med återkopplingen – markera en komponent (signal) och välj ”vänta på återkoppling” – kör sedan fram ett lok på det spåravsnitt som avses så kopplas detta ihop med komponenten. Dock är det så att för mer avancerade funktioner måste man lite djupare in i inställningarna och ändra vissa värden/egenskaper själv.

Signaler

Nästa sak som är viktig att lära sig från början är hur man anger en signalposition! Detta är vital och grundläggande information för programmets funktion så detta måste användaren förstå och använda till fullo! Gör man inte det, kommer det att leda till felfunktion hos MJ-fjärren. Fel av detta slag är inte programfel – utan felaktiga förutsättningar som omöjliggör funktionen!

Redigering

Det finns inget redigeringsläge i MJ-fjärren. Ett ställverk kan närsomhelst redigeras – även under drift när tågen kör! Läs mer om redigering här.

Tågvägar, bromsvägar och mycket annat är helt självkonfigurerande. Det användaren behöver göra – är att placera ut rätt komponent på rätt plats och koppla ihop den med den verkliga komponenten (t.ex. en växel) på rätt sätt.

Återkopplingssystem

De flesta frågorna jag får, både här och på div. forum, är om återkopplingssystem: -Hur fungerar de? -Vilket ska jag använda? -Hur ska man dela in banan? -Varför återkopplingssystem?

Mer om detta ämne hittas under: Återkoppling.

Lok- & tågstyrning

Information om lok hämtas automatiskt från digitalcentralerna CSx, ECoS och kan direkt användas för körning. Någon kalibrering av loken behöver inte göras – det sköter MJ-fjärren på egen hand! För z21/Z21 måste loken tyvärr läggas in i MJ-fjärrens databas för hand. All information finns heller inte att tillgå från CSx eller ECoS utan måste kompletteras manuellt, t.ex. längd m.m. Vilken skala som loken har är också en viktig uppgift! Vid import av lok tilldelas de den skala som är satt för den anläggning som digitalcentralen är kopplad till!

Tågstyrning via längd förutsätter att alla fordon har korrekt längd angiven, lok som vagnar!