Signalsträckor

Vad är då signalsträckor?

Jo, det är helt enkelt alla detekteringsdelar längs sträckan från en signal som visar kör, till nästa signal.

Vi tar det enklaste exemplet, en 2-spårig driftplats (station):

2-spårig station (ena änden), med infartssignal och signaler i båda ändar på spåren.

Här är varje spår markerat med varsin färg: vit och röd. Men sedan finns även lila i växeln och fram till signalerna på resp. spår. OBS! Vi bryr oss här inte om ifall varje spår har en, två eller tre detekteringsdelar utan hela spåret avses.

Denna lila del måste vara fri från fordon för att tågväg ska kunna läggas från infartssignalen in till något av spåren. Om den inte är det kan det stå ett fordon som kan komma i kontakt med ett annat fordon som ska passera växeln. Den spårledningen kontrollerar hinderfrihet.

Den kontrollerar också att det inte finns något fordon i växeln när denna ska läggas om. Om så vore fallet kan det få oönskade effekter när fordonet sedan rullar vidare (urspårning).

Sedan kan man mata på med ännu mer komplicerade typer av driftplatser:

Möjligheterna är oändliga, och kan bli lika komplicerade… Än mer när vi kommer till hur det ska signaleras!