ESU – ECoS

ESU – ECoS digitalcentral

Vid styrning med ECoS digitalsystem kan MJ-fjärrens funktioner användas fullt ut och dessa innefattar:

  • Automatisk lok-(tåg-)styrning
  • Magnetartikelmanövrering
  • Återkoppling (även RailCom+)
  • Tåg- & växlingsvägslåsning
  • Växelövervakning (växlar kontrollerade via SwitchPilot, och SwitchPilot Servo)
  • Lokal frigivning av växlar (för manövrering från ECoS alt. annan körkontroll som TouchCab o.d.)
  • Hämtning av lok- & magnetartikeldata från ECoS till MJ-fjärren

ECoS-systemet har, till skillnad från de andra som stöds av MJ-fjärren´(och såvitt jag vet till skillnad från alla andra som inte är föregångare till ECoS), möjlighet att låsa magnetartiklar för användning från andra kontrollenheter. Detta innebär att växlar som ingår i tågvägar är låsta och inte kan ändras medan tåget passerar.

MJ-fjärren tar direkt kontroll över de magnetartiklar som styrs från datorn och dessa är därmed inte längre styrbara från körkontrollen på ECoS-enheten. Det är möjligt att från MJ-fjärren släppa kontrollen av magnetartikelobjekt till andra kontrollenheter s.k. lokal manövrering. Magnetartikelobjektet blir då istället utom kontroll för MJ-fjärren och kan så länge den är frigiven inte användas i tågvägar e.d.

För full kontroll bör dessutom DCC-protokollet med RailCom-återkoppling användas för växelobjekt. MJ-fjärren indikerar då ifall en växel inte läggs om som förväntat (efter att ha gjort ett förnyat försök), och tågväg som är under bearbetning blir inte klar, användaren måste ingripa.